Es presenta un Manual per a les Bones Pràctiques en la Distribució d'espectacles d'arts escèniques

El Col·lectiu de Distribuïdores d’Arts Escèniques de Catalunya (CDAEC) ha presentat un Manual per a les Bones Pràctiques en la Distribució. Aquest manual té com a objectiu defensar i definir els  drets i deures dels i les professionals de la distribució, professionalitzar i fer visible el sector i sensibilitzar la resta de la comunitat cultural. És  un  document  guia  o  una  recomanació  per  exercir  la seva professió i definir  la  seva casuística  essent conscients de les diferents realitats de les persones components del col·lectiu. AQUI podeu consultar-lo.

La CDAEC és  una xarxa de professionals que es dediquen a la distribució i la intermediació en l’àmbit de les arts escèniques, que volen donar visibilitat a la seva figura i a les tasques de la seva professió, compartir coneixement i tenir cura entre elles.

El Col·lectiu treballa per aconseguir una millora de les condicions laborals i definir un model base de contracte, crear una taula de paràmetres econòmics generals, fer valdre la feina feta,independentment de l'èxit directe, tenir presència en les produccions artístiques des d'un inici, establir interrelació amb altres associacions del sector i administracions públiques, entre d'altres.

Per qualsevol dubte o ampliació de informació us podeu adreçar a CDAEC a través del correu electròni holacdaec@gmail.com
 

Està elaborat pel Col·lectiu de Distribuïdores d’Arts Escèniques de Catalunya

Compartiu aquesta notícia