Es prorroga la prestació per artistes fins al dia 28 de febrer de 2021

Es prorroga la prestació per artistes fins al dia 28 de febrer de 2021, d’acord el disposat al Reial decret-llei núm. 18-2021, de 28 de setembre, de mesures urgents per a la protecció de l’atur, la recuperació econòmica i la millora del mercat de treball, publicat al BOE el dia 29. Així, les persones que tinguessin dret a accedir a l’esmentada prestació podran sol·licitar la seva pròrroga, en els termes recollits a la disposició final segona del Reial decret-llei núm. 11-2021, de 27 de maig.

També es prorroga el subsidi per atur excepcional pel personal tècnic i auxiliar del sector de la cultura i el PLA MECUIDA fins al mateix dia 28 de febrer.

Cal tenir en compte els i les artistes i tècnics/ques que van sol·licitar la prestació han vist consumits els dies requerits per poder accedir-hi, quan altres prestacions i subsidis destinats a treballadors/es d’altres sectors –i aprovats amb la mateixa finalitat, pal·liar els efectes de la COVID-19- no consumien dies cotitzats.

Per corregir aquest tipus de situacions, entre altres qüestions, CONARTE i la resta de sindicats del sector continuem reclamant amb urgència la implementació de les recomanacions de l’informe de l’Estatut de l’Artista.

També es prorroga el subsidi per atur excepcional pel personal tècnic i auxiliar del sector de la cultura

Compartiu aquesta notícia