El Procicat ha publicat el Pla per a les activitats educatives infantils i juvenils fora de l’horari lectiu

El Comitè Tècnic del Pla PROCICAT ha publicat el Pla per a les activitats educatives infantils i juvenils fora de l’horari lectiu, que no preveu límits d'aforament. El pla estableix la necessitat que els grups siguin estables, i el manteniment de la distància de seguretat de 1,5 metres així com l’ús de la mascareta en activitats en espais tancats per a infants majors de 6 anys.  AQUI podeu consultar tot el document del Pla.

Pel que fa a les classes per adults, el Govern català ha anunciat el 22 d'octubre modificacions en les activitats esportives interiors (les classes de circ per adults entrarien en aquesta classificació), i ja podran funcionar al 100% de la seva capacitat tant en recintes oberts com tancats. Serà obligatori l'ús de la mascareta i caldrà garantir una bona ventilació en les activitats en recintes tancats.

Classes extraescolars

Grup constant
El document, i de manera semblant al que succeeix als centres educatius,  recomana que les activitats extraescolars es realitzin en grups d’infants i joves que siguin estables. La gran
majoria d’infants i joves que participen a les activitats també assisteixen a l’escola o a l’institut on tenen un grup de convivència estable (GCE), que representa la segona bom-
bolla de convivència després de la de casa seva. Per tant, els integrants del grup de l’activitat educativa que té lloc fora de l’horari lectiu constitueixen una tercera bombolla, que es rep la nomenclatura de grup constant, de manera que es diferencia del GCE.
En el grup constant les mesures de protecció davant de la COVID-19 (per exemple, la distància física) no s’han de relaxar si no és imprescindible per a la realització de l’activitat. Cal mantenir l’estanqueïtat de cada grup tant com sigui possible. El grup constant contribueix a la reducció dels contagis i a la ràpida traçabilitat dels contactes estrets quan se’n produeix un cas positiu

Ús de mascaretes
En aquest moment la legislació estableix l’ús de mascaretes obligatori per a persones a partir de 6 anys. Es permet que es prescindeixi de l’ús de les mascaretes en els espais exteriors quan és possible mantenir la distància mínima de seguretat i quan es duen a terme activitats en les quals no es possible fer-ne ús o això no és recomanable: activitat física intensa, tocar instruments de vent, etc. Cal recordar que, sempre
que es pugui, és molt important extremar mesures com la distància mínima de seguretat i la ventilació en els espais interiors.

Distanciament físic i aforament
En la majoria d’activitats, l’aforament el determina l’espai mateix on es desenvolupa  l’activitat. A grans trets, cal que cada participant disposi d’un espai mínim de 2,5 m2, de manera que pugui mantenir una distància mínima d’1,5 metres amb la resta de les persones. En general, es recomana que les ràtios es mantinguin entre 10-20 participants per grup constant, sempre que sigui possible. Es tracta de ràtios aproximades
que, en determinades activitats, poden ser ajustades per motius organitzatius

Recomanacions específiques per activitats de circ

El document inclou unes recomanacions específiques per a algunes activitats i serveis, i en el cas del circ, preveu les següents mesures:

• Ràtio màxima recomanada: 15 persones.
• Rentat de mans abans i després de l’activitat.
• Neteja i desinfecció de les barres, anelles i altres equipaments entre els
diferents grups.
• Ús dels vestuaris per part del grup constant.
• Dins de l’aula, manteniment de la distància d’1,5 metres entre persones
(poden ajudar-hi les marques a les barres i/o al terra).
• Garantia de la ventilació dels espais (almenys abans i després de la classe,
i de manera addicional en classes de llarga durada, ≥1,5 hores).
• Utilització dels vestidors només de manera simultània en el cas dels infants, adolescents o joves d’un mateix grup. Tant als vestuaris com a les dutxes comunitàries cal mantenir-hi la distància de seguretat.

No hi ha una limitació d'aforament per a classes per a infants i adults

Compartiu aquesta notícia