Últimes novetats respecte a les mesures contra la COVID19

Us informem de les últimes novetats respecte a la RESOLUCIÓ SLT/3512/2021, de 25 de novembre, que ha aprovat noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. Des de l'oficina de l'APCC hem elaborat aquesta informació amb l'assessorament de l'advocada Andrea Leunda.

Com ja sabeu, aquesta resolució preveu l’obligatorietat de demanar el passaport covid per als usuaris i usuàries d’algunes activitats concretes.

A causa de problemes tècnics que van dificultar la tramitació del passaport COVID, aquesta mesura en concret quedà suspesa temporalment. El passat dilluns, però, la Generalitat va anunciar que la normativa entrarà en vigor aquest divendres (3 de desembre) i estarà activa fins al dia 10 de desembre.

Pel que fa a l’afectació d’aquesta mesura a les activitats dels espais de circ, us ho expliquem en detall a continuació:

•    Formació reglada: no està afectada per aquesta normativa. Per tant, es segueixen aplicant les mateixes restriccions vigents fins a la data, tal com especifica l’apartat 15.3 de la resolució:

...els ensenyaments de règim especial reglats han d'aplicar les mesures d'ensenyament previstes als seus plans d'organització del curs 2021-2022.
 
•    Formació no reglada i extraescolars (infantil i juvenil): no està afectada per aquesta normativa. Per tant, es segueixen aplicant les mateixes restriccions vigents fins a la data, tal com especifica l’apartat 15.3 de la resolució:

Les activitats formatives o educatives no reglades presencials i d'esport escolar, organitzades dins o fora d'un centre educatiu per qualsevol entitat pública o privada, es poden realitzar d'acord amb el document Especificacions sobre el Pla d'actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per COVID-19 en relació amb les activitats extraescolars i les colònies i sortides escolars.

•    Formació no reglada per a adults: l'aplicació del passaport covid en aquest tipus d’activitats no està clara, ja que en la resolució no se’n parla específicament. Tanmateix, tant a l'exposició de motius com a l'articulat, sí que s'especifica l'obligatorietat de demanar el passaport covid en gimnasos i sales on es practica activitat física i/o esportiva. Així, segons la intepretació que fem de la resolució (tenint en compte l'exposició de motius, articulat i finalitat de la mesura): els espais de formació de circ no són gimnasos, ni sales d’activitat física, sinó espais de formació i, per tant, no estarien afectats per aquesta normativa.

En el cas dels espais de circ que impartiu formació però teniu una llicència d’activitat esportiva o esteu donats d’alta en algun epígraf d’esports o activitats física, pot ser més difícil justificar la inaplicació d'aquesta mesura i, per tant, cal estudiar cas per cas. Si teniu algun dubte, poseu-vos en contacte amb nosaltres (projectes@apcc.cat) i farem la consulta a la nostra advocada.

•    Espais d’entrenament: en aquest cas, estaríem en el mateix supòsit que el punt anterior, a la resolució no es parla específicament d’aquesta activitat i és difícil valorar si estem davant d'una activitat física atenent al sentit de la mateixa resolució. Segons la nostra interpretació, considerem que es pot justificar la realització d' una activitat professional (assajos i entrenaments d’artistes professionals), per tal de diferenciar-se dels gimnasos i espais d'activitat física a fi de poder quedar exempts de l’obligatorietat de demanar el certificat.
 
•    Espectacles i exhibició de circ: no estan afectats per aquesta normativa, segueixen amb les mateixes restriccions que fins ara, tal i com especifica l’apartat 12.1 de la resolució:

En els locals i els espais en què es desenvolupen activitats culturals d'arts escèniques i musicals, com ara teatres, cinemes, auditoris i circs, i els espais especialment habilitats per a la realització d'espectacles públics, s'ha de garantir una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.

També us informem que, en tot cas, l’exigència de demanar el passaport covid només afecta als usuaris i usuàries. Per tant, en cap cas afecta a les persones treballadores de l’espai.

I per últim, us recordem que cal seguir amb les recomanacions i mesures de prevenció establertes fins ara: neteja de mans i material, mascareta en interior i ventilació (trobareu informació detallada a l’annex 2 de la resolució).

Per qualsevol dubte ens podeu contactar a projectes@apcc.cat.

Informació sobre l'afectació de les mesures en espais de formació i entrenament de circ

Compartiu aquesta notícia