Obre el termini per sol·licitar els ajuts a la modernització de les estructures de gestió de les arts escèniques

A partir del 29 de desembre i fins el 26 de gener estarà obert el termini per sol·licitar els Ajuts a la modernització de la gestió de les arts escèniques atorgats per l'INAEM, que tindran una dotació de 32 milions d'euros entre la convocatòria 2021 i 2022. La inversió té com a objectiu revaloritzar i impulsar la competitivitat de la indústria cultural a través del suport a la modernitzaació, la gestió sostenible, el manteniment i la readeqüació de les estructures de gestió artística. L'estimació prevista per ajuda és de 63.600€ i la quantia màxima per a beneficiari/a serà de 350.000€.

Actualment també s'ha obert el termini per sol·licitar les Subvencions per a la modernització i la gestió sostenible de les infraestructures d'arts escèniques i musicals amb càrrec als Fons Next Generation UE que atorga la Generalitat, dotades amb més de 5 milions d'euros. Aquests ajuts són per a sistemes digitals d’àudio i comunicacions en xarxa, il·luminació digital, vídeo digital, gestió digital de maquinària escènica, instruments i sistemes digitals de gestió artística i de producció d’espectacles. AQUI MÉS INFORMACIÓ.

Des de l'APCC us recomanem que us llegiu les bases i feu les vostres consultes a l'equip tècnic de l'INAEM i el Departament de Cultura, i que estudieu la millor manera de poder sol·licitar aquests ajuts que estan molts dotats econòmicament.

Subvencions atorgades per l'INAEM

Poden optar a aquestes subvencions totes les estructures del sector de les arts escèniques i de la música, ja siguin persones físiques o jurídiques, associacions sense ànim de lucre, fundacions o entitats de càracter públic o privat. Aquests ajuts estan finançat per la Unió Europea a través dels fons Next Generation.

Els projectes presentats hauran de d'estar pensats per a la digitalització i modernització de les estructures i de transició ecolòcia i cohesió territorial, en aspectes com la generació de continguts en formats digitals, la creació i/o desenvolupament de plataformes digitals i eines digitals integrals per a la gestió escènica i/o musical, la modernització dels instruments digitals de comunicació; eines i equipaments per a la difusió en streaming, la digitalització de fons documentals artístics o administratius; l'adquisició d'equipaments informàtics i digitals; projectes digitals de difusió entre d'altres; projectes de suport a la creació escènica i/o musical; reducció de l'emissió de carboni en les estructures de producció, gestió i creació de les arts escèniques i/o musicals, entre d'altres.

Toda la informació i formularis de presentació d'aquesta convocatòria estan disponibles a la PÀGINA WEB del Ministeri de Cultura i Esport. 

Aqui us adjuntem més informació en castellà, però trobareu el text complet a les BASES reguladores per a la concessió d'aquests ajuts.

Finalidad de las ayudas.

1. Las ayudas objeto de esta orden tienen como finalidad la financiación de proyectos de inversión para la modernización, digitalización y transición ecológica de las estructuras de gestión artística de las artes escénicas y musicales.
2. Las ayudas estarán dirigidas a financiar las siguientes líneas:
a) Promover las inversiones para la creación y difusión de contenidos digitales culturales en productos y servicios, aumentando a su vez la calidad de la oferta legal de contenidos digitales culturales en Internet y mejorando el acceso de los ciudadanos a los mismos.
b) Promover las inversiones que permitan la modernización, innovación y desarrollo tecnológico de las estructuras empresariales, asociativas y de las estructuras de fundaciones públicas y privadas de las artes escénicas y musicales.
c) Incrementar la generación de empleo fomentando el desarrollo y la profesionalización de los sectores empresariales, asociativos y creativos de carácter escénico y musical, así como ayudar a la consecución de la igualdad de género en el mismo.
d) Impulsar la dinamización, vertebración e internacionalización de sectores empresariales, asociativos y creativos de carácter escénico y musical, para contribuir a la imagen de España como potencia cultural mediante aplicaciones vinculadas a Internet y a las nuevas tecnologías.


Beneficiarios.
1. Serán beneficiarios en las correspondientes convocatorias efectuadas al amparo de esta orden, en los términos que las mismas establezcan, y siempre que cumplan los requisitos exigidos en cada caso, las personas físicas y jurídicas, asociaciones no lucrativas y las fundaciones y entidades públicas o privadas del ámbito de las artes escénicas y de la música.
2. No podrán tener la condición de beneficiarios las entidades que no cumplan los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Dada la directa vinculación de las presentes ayudas al Plan de modernización, transformación y resiliencia de la economía española, los beneficiarios sólo podrán ser aquellos que tengan residencia fiscal permanente en territorio español.

Estan finançats pels fons europeus Next Generation

Compartiu aquesta notícia