Arç Cooperativa ofereix preus especials per a socis i sòcies en assegurances de responsabilitat civil i accidents

La corredoria d’assegurances Arç Cooperativa, especialitzada en el sector de l’economia social i solidària i el món associatiu, ofereix als socis i sòcies de l’APCC preus avantatjosos en diverses tipus d’assegurances. Concretament us informen dels preus especials per a les assegurances més sol·licitades per part de professionals de circ, com són Responsabilitat Civil i Accidents. Si esteu interessats/des en assegurances per a locals o per a vehicles, us podeu posar en contacte amb Arç Cooperativa per consultar les seves tarifes.

Les empreses i entitats que vulguin contractar aquestes assegurances perquè donin cobertura a diferents companyies i professionals han de consultar les condicions a Arç Cooperativa.

Aquí us informem de forma resumida de les cobertures i característiques d’aquestes assegurances, per a més informació i contractació les persones de contacte són


Javier – 93 423 46 02 · Ext 2230 - jgomez@arc.coop
Tere - 93 423 46 02 · Ext 2110 - tlorenzo@arc.coop


Assegurança de responsabilitat civil
AQUÍ  podeu consultar un resum de les seves cobertures.
Els preus que ofereix Arç Cooperativa per a socis i sòcies són:

Proposta A
Preu: 379 € / any
Límit: 300.000 €

Proposta B
Preu: 450 € / any
Límit: 600.000 €

(Exclòs: foc i pirotècnia)
Arç Cooperativa ofereix una assegurança de responsabilitat civil per a les escoles i professionals del circ que cobreix qualsevol dany físic o material que es pugui produir durant les activitats de l’escola, els tallers, les reunions, els assajos o els espectacles. La responsabilitat civil és l’obligació que té qualsevol empresa, organització o professional a reparar els danys físics o materials que pugui causar a una altra persona o entitat, sempre que en sigui la responsable.

L’assegurança cobreix les activitats en qualsevol lloc (en un local o a l’espai públic) i als països de la UE més Suïssa, Andorra i Gran Bretanya.
Aquesta assegurança inclou altres cobertures a més a més de la responsabilitat civil d’activitat. Per una banda, incorpora la responsabilitat civil patronal: cobreix a les escoles i professionals de circ davant de reclamacions per part de les persones treballadores). També inclou la responsabilitat civil locativa: protegeix a les professionals o escoles de circ per reclamacions de danys causats als llocs on es desenvolupen les activitats. Per últim, també dona cobertura jurídica amb advocats professionals.

La gran majoria de contractes d’assegurança tenen límits, franquícies i exclusions. El límit és la quantitat màxima de diners que la companyia asseguradora pagarà per un dany o accident. Segons el preu de l’assegurança que contracteu, aquest límit variarà (pot ser de 300.000 o 600.000€) Per altra banda, la franquicia (300€) és la quantitat que la persona o entitat assegurada haurà d’assumir de la seva butxaca en cas d’accident o sinistre.

L’assegurança d’accidents per a persones participants i alumnes
AQUÍ podeu consultar un resum de les seves cobertures.
Els preus que ofereix Arç Cooperativa per a socis i sòcies són

Proposta A
Assistència mèdica il·limitada
Preu 7 € per persona

Proposta B
Assistència mèdica 6.000 € anuals per sinistre
Preu 3,86 € per persona

Arç Cooperativa ofereix una assegurança d’accidents personals per a les persones participants d’activitats o alumnes que inclou assistència mèdica i indemnitzacions en el cas que l’accident provoqui la mort o la incapacitat (temporal o absoluta) de la persona assegurada. Un accident personal és aquella lesió corporal que pugui patir una persona fruit d’una acció sobtada i fortuïta o causada per altre agent de manera involuntària.
Segons el preu de l’assegurança per persona a l’any, l’assistència mèdica pot ser il·limitada o pot tenir un topall de 6.000 € anuals per cada sinistre.
En tots els casos cobreix casos de mort i invalidesa amb una indemnització màxima de 6.000€.

Altres assegurances
D’altra banda des d’Arç Cooperativa ofereixen també assegurances de locals i vehicles. Consulteu amb ells les condicions.

Assegurança de locals
Un local pot patir diferents tipus d’accidents provocats per incendis, danys per aigua, robatoris, vandalisme, tempestes o nevades, entre d’altres. Aquests accidents poden afectar tant a l’estructura del local com al material que estigui al seu interior.
L’assegurança que oferim, a preus col·lectius i cooperatius, cobreix el local, sigui de propietat o lloguer, d’aquest tipus d’accidents o sinistres i indemnitzarà a l’entitat, escola o professional del circ per tal que pugui assumir els costos de reparació.

Assegurança de vehicles
Quan conduïm qualsevol vehicle hem de tenir contractada una assegurança. D’aquesta manera, si tenim un accident, la companyia d’assegurances cobrirà les despeses per danys a terceres persones i, depenent del tipus de cobertura, els danys al nostre vehicle.
Arç Cooperativa ofereix la possibilitat de contractar una assegurança per al vehicle d’ús professional per activitats de circ a preus col·lectius i avantatjosos.

Es tracta d’una corredoria d’assegurances especialitzad en el sector de l’economia social i solidària i el món associatiu

Compartiu aquesta notícia