Vols participar en l’elaboració del Protocol Marc antiviolències masclistes en el sector del circ?

L’APCC inicia el pròxim mes d’abril l’elaboració d’un Protocol Marc antiviolències masclistes en l’àmbit del circ. L’objectiu de l’associació és que el sector disposi d’un protocol base perquè els i les professionals i la diversitat d’entitats i projectes de circ a Catalunya (companyies, escoles, espais de creació, festivals, etc) tinguin una base per encarar l’elaboració de protocols més específics per al seu espai o projecte. Des de l’APCC considerem que per dur-lo a terme és imprescindible la participació de les persones que treballen en l’àmbit del circ.

Aquí trobeu el calendari de treball, que es durà a terme de la mà de la cooperativa Fil a l’agulla, especialitzada en aquest àmbit. I AQUI trobareu el formulari per inscriure-us a a la trobada/es en què vulgueu participar. Totes les trobades són presencials.

Les dates proposades són:


Sessió 1 protocol marc > Divendres 1 d'abril >> LA CENTRAL DEL CIRC (BCN)
•    de 10 a 12h sessió homes cisgènere
•    de 12.30h a 14.30h sessió dones cisgènere i persones Trans (binàries i no binàries)

Sessió 2 protocol marc> Divendres 22 d'abril  >> LA BONITA (BCN)
•    de 10 a 12h sessió dones cisgènere i persones Trans (binàries i no binàries)
•    de 12.30h a 14.30h sessió homes cisgènere

Sessió 3 protocol marc > Divendres 29 d’abril>> CAN FUGAROLAS-Cronopis (Mataró)
•    de 10 a 12h sessió mixta 1

Sessió 4 protocol marc > Divendres 6 de maig>> PENDENT DE CONFIRMAR
•    de 10 a 12h sessió mixta 2

Sessió 5 protocol marc > Dilluns 30 de maig>> ATENEU POPULAR NOU BARRIS (BCN)
•    de 10 a 12h sessió de feedback sobre el protocol creat.
 
*Totes les trobades són presencials en espais de circ amb possibilitat d’arribar en transport públic.
** Persona cis: Persona que s'identifica amb el gènere que li va ser assignat en néixer segons les seves característiques biològiques.

Un protocol imprescindible i urgent
Considerem que hores d’ara disposar d’un protocol marc és indispensable per al sector, és una eina que necessitem i amb la qual podrem encarar amb la seguretat del consens els abusos que es donin en l’àmbit del circ.

Des de l’APCC tenim la voluntat política de posar l’ètica de la cura al centre del debat, treballar per a la prevenció del sexisme, de les discriminacions per raó de sexe i gènere, de les violències masclistes i, en particular, de les violències sexuals.

Som conscients i volem conscienciar que els possibles assetjaments i agressions no són conflictes entre dues persones, sinó que impliquen el conjunt del sector i que cal que disposem d’eines al nostre abast per fer-hi front.

La necessitat d’aquest protocol ja va sorgir el 2019 en les primeres converses de la Comissió Ètica de l’APCC, i ara ho encarem amb recursos i temps. Necessitem la teva participació.

Proposta de treball de Fil a l’agulla  
Es tracta una cooperativa que acompanya a persones i grups en processos de presa de consciència amb vocació de transformar i incidir, amb experiència en el foment del feminisme a les organitzacions i en la gestió de les agressions masclistes. AQUI podeu consultar més informació sobre aquesta entitat.

La seva proposta requereix de la participació del sector perquè el protocol reculli la realitat del circ, però també perquè la comunitat s’apropiï d’aquesta eina i els seus objectius. Aquest protocol també pot ser una oportunitat per a consolidar la comunitat circense.

Els objectius són:   
    •    Obrir un espai on compartir el nostre sentir, vivències, aprenentatges i tensions derivades del procés de gestió d’agressions masclistes patides fins al moment.  

 •    Fer un procés comunitari de sensibilització i de canvi de cultura vers les agressions masclistes i LGTBfòbiques per a poder-les identificar i fer-los-hi front. Passar de la cultura de la normalització, negació i impunitat a la cultura del compromís amb la seva erradicació i la presa de responsabilitat respecte els danys que generen.  

   •    Dissenyar un protocol marc de gestió d’agressions masclistes i LGTBIfòbiques per al sector, que pugui ser una eina adaptable a les diverses necessitats i realitats dels i les professionals i projectes que en formen part.

Calendari i metodologia
La proposta començarà amb una reunió en clau interna i a continuació es generaran sis trobades participatives en diferents espais de circ del territori.   

    1.    Dues sessions només per a dones i persones no-binàries per a recollir informació sobre quin tipus d’agressions i microagressions es donen en el context del circ i quin tipus de suport caldria per atendre aquestes situacions (suport entre iguals, de la institució, etc.).   

    2.    Dues sessions només per a homes cisgènere (homes que s'identifiquen amb el gènere que li va ser assignat en néixer segons les seves característiques biològiques) enfocades a identificar la violència que exerceixen i els seus privilegis com a homes, aprendre a fer-se responsables dels impactes que generen les seves actituds i comprometre’s a ser agents actius en l’erradicació de la violència exercida pels seus iguals. Tot això en el context específic del circ.   

    3.    Dues sessions mixtes amb membres dels dos grups anteriors on posar en comú el treball fet i reflexionar sobre com volem que siguin les relacions a partir d’ara, amb tot allò après, i anotar com ha de ser el protocol marc per a promoure les relacions i l’ambient que volem.  Durant aquestes sessions es buscaran persones interessades en formar part d’una comissió que colideri la creació del protocol.   
 

Totes les sessions són de dues hores de durada.  

    4.    Es crearà una comissió de treball sobre el Protocol formada per persones de la Junta de l’APCC i altres persones interessades que hagin participat d’alguna trobada prèvia.

    6.    Redacció del text del Protocol per part de Fil a l’agulla

    7.    Avaluació de la proposta per part de la comissió

    8.    Presentació i aprovació del Protocol a l’Assemblea de l’APCC.
 
Participants
Poden participar totes les persones de l’àmbit del circ interessades en treballar de manera conjunta l’elaboració d’aquest protocol.  

Aquestes sessions volen obtenir informació per redactar el protocol del sector del circ, però també volen servir com a espais de formació i sensibilització.   

Més informació i dubtes
Si tens interès en participar en el procés d'elaboració del protocol pots apuntar-te AQUI.

I si tens algún dubte et spots posar en contacte amb gerencia@apcc.cat.

Disseny d'Andrea López

L’APCC engega un procés participatiu i necessitem les vostres opinions i aportacions

Compartiu aquesta notícia