L'empresa Alapista, escollida per dur a terme la direcció, producció i gestió de la programació de circ d'estiu al barri del Besòs

COMUNICAT DE LA JUNTA DE L'APCC

La comissió de selecció de la convocatòria per a entitats per a la direcció artística, producció i gestió d'un cicle de programació de circ al Besòs i el Maresme ha valorat molt positivament la varietat de propostes presentades (set en total) i agraeix la participació de les diferents entitats.

La qualitat de les propostes presentades era alta i ha estat difícil l’elecció, tot i que el poc marge de temps i els requeriments tècnics i administratius que ens van marcar des del Districte de Sant Martí han acabat decantant la balança per la proposta que més s’ajustava a aquests requisits. De cara a possibles futures edicions del festival o cicle de circ a Sant Martí, des de l’APCC farem arribar al districte la necessitat d’anunciar la convocatòria amb més temps per tal que les entitats interessades puguin presentar millors projectes i es pugui treballar millor tota la part de relació i vincle amb el barri i  les seves entitats.

Tenint en compte tot això, la comissió de selecció ha escollit la proposta presentada per AlaPista SL.  per la seva trajectòria i experiència en altres programacions i festivals de circ, així com la seva adequació als requeriments tècnics, pressupostaris, d’espais i de dates del Districte de Sant Martí.

També s’ha valorat que la proposta artística és per a tots els públics i compleix els criteris de paritat, diversitat d’estils i s’adapta a les bases de la convocatòria. 

La selecció ha anat a càrrec de la Junta de l’APCC.

Programació per a juliol i agost al barri del Besòs i el Maresme

En breu donarem a conèixer la proposta de programació d'Alapista, que com s'anunciava a la convocatòria tindrà lloc el 30 de juliol i 13 i 27 d'agost al carrer Alfons el Magnànim.

La Junta de l'APCC ha valorat molt positivament les set propostes presentades

Compartiu aquesta notícia