L’APCC aprova un Protocol de Violències Antimasclistes

L’APCC ha elaborat un Protocol de Violències Antimasclistes per per tal de garantir els drets de les persones treballadores, persones sòcies i usuàries de La Central del circ i promoure un canvi de cultura que poc a poc abandoni el sistema patrialcal. A més, també ha encarregat una Guia o Protocol Marc per a l’abordatge les violències sexuals, que vol ser una eina perquè les entitat i organitzacions del sector del circ puguin redactar els seus propis protocols.

Protocol de l’APCC
El protocol de l’APCC  és un document que genera metodologia adient i estableix les eines adients per a prevenir, visibilitzar, identificar i donar resposta a les situacions, reclamacions i denúncies presentades com a  potencials situacions  d’assetjament sexual, assetjament per raó de sexe, assetjament per raó de gènere i assetjament moral. Podeu llegir-lo AQUÍ.

Cal assolir el compromís amb la tolerància zero cap a aquestes formes de violència, teixint i compartint una cultura política i organitzativa on es visibilitzi que els possibles assetjaments i agressions no són conflictes entre dues persones, sinó que impliquen el conjunt dels membres de l’organització i no tenen cabuda dins l'àmbit de l'associació.

Aquest protocol està basat en les normatives imprescindibles com a entitat i s'ampliarà, ja que és un document obert i permeable a les mirades compartides del procés col·lectiu, en què es busca protegir les persones que denuncien, a les persones que donen suport i a la mateixa entitat.
En paral·lel també s’inclouen nous articles als Estatuts de l’APCC que fan referència a la necessitat d'abordar les violències masclistes, que es plantejaran en l’Assemblea extraordinària del pròxim 30 de setembre i es publicarà el Reglament de Règim Intern, que estarà obert a revisió durant tot un any.

La presentació d'aquests documents és un punt d'inici, genera bases d’actuació i ajuda a compartir marcs, normatives i especialment solucions amb l'objectiu de teixir i compartir una cultura política i organitzativa on es visualitzi que els possibles assetjaments i agressions no són conflictes entre dues persones, sinó que impliquen el conjunt del col·lectiu

Protocol Marc
Es va elaborar a través d’un procés participatiu amb l’objectiu de crear una presa de consciència i com a proposta per a generar debat i sensibilització.
Aquest text volem que serveixi com a guia per la sensibilització i l'abordatge d'agressions masclistes, sexistes i per raó de gènere i que també pugui ser una guia per a l'elaboració d'un protocol propi per a les organitzacions de circ. Aquest document planteja preguntes que cada entitat haurà de respondre en funció de les seves necessitats, circumstàncies, forces humanes i/o econòmiques i ha estat emmarcant dins d’una perspectiva feminista, restaurativa i comunitària.
En tot el procés han participat un total de 35 persones de manera intermitent en 6 trobades durant el primer semestre de 2022.

El podeu consultar AQUI.

Perquè un protocol
L'APCC, amb la Junta del 2019-2021, va prendre el compromís de desenvolupar un seguit de
documents i reflexions per posar l’ètica de la cura i els feminismes en un paper més central.
Per aquesta raó es va generar la Comissió ètica, que ja durant les primeres trobades ha vist la
necessitat de generar un Codi Ètic, un Reglament de Règim Intern i un Protocol contra les
violències masclistes en l'àmbit del circ. Aquest posicionament de l'anterior junta és, sens
dubte, reflex de la societat i el moment actual dels moviments feministes, però també de la
necessitat del circ, de les dones i persones dissidents de gènere del nostre sector de prendre
la paraula.

L’actual Junta de l’APCC ha mantingut aquest compromís mogut per la necessitat de donar
resposta i de proveir de procediments legals a l’associació, per tal de garantir els drets de les
persones treballadores, persones sòcies i usuàries de La Central del circ. A continuació
presentem diferents processos que han anat en paral·lel:
• Protocol marc
• Protocol de l’APCC
• Reglament de règim intern
• Modificació d’Estatuts de l’APCC

Com hem arribat fins aquí? Antecedents
Venim d’una cultura patriarcal, que genera posicions desiguals respecte al gènere i l’orientació
sexual, per això, el que necessitem és un canvi de cultura a tot a tot el sector, ja que aplicar
un protocol ens fa responsables a tots i totes. Aquests documents, així com el procés
participatiu i de sensibilització, ha estat una mostra d’un compromís explícit amb la lluita
feminista i les lluites lgtbi+.

Abans i en paral·lel a l’associació, s'havien iniciat accions per començar a posar sobre la taula
temes en relació amb el debat del gènere i la igualtat. Entre d’altres, el 2017 el Circ d’Ara Mateix del Mercat de les Flors va organitzar un cicle de xerrades sota el títol GÈNERE, CIRC I ARTS ESCÈNIQUES. Més tard el 2018 van tenir lloc les Jornades de Circ i Gènere de l'Ateneu Popular 9barris, es van iniciar les Trobades de Cirqueres i fora de Catalunya, entre d’altres coses, es va elaborar la Guia de bones pràctiques en gènere per a la programació de festivals, impulsada pels festivals Circada i Circaire. Un pas més enllà va ser l'obertura de la bústia antiviolències de La Central del Circ el novembre del 2020.

Aquesta bústia un marcat interès sensibilitzador i ha treballat en dos objectius: oferir un primer suport a les persones víctimes de violències masclistes dins el sector i dotar a la comunitat del circ de recursos per detectar i lluitar contra la violència masclista en aquest sector per tal de traçar
un camí per una acció més col·lectiva.

Ara ens cal dotar de procediment i legitimitat aquesta intenció, per tal que tot el procés sigui
efectiu, asseguri l’anonimat, la no revictimització i garanteixi la seguretat de les persones que
en formen part.

Es tracta doncs d’una eina més en la presa de consciència per transformar la societat en la
quul ens trobem per fer-la més justa, igualitària i lliure de violències.

També publica una Guia o Protocol Marc per a l’elaboració d’un protocol per a l’abordatge de les violències sexuals a les entitats i organitzacions del sector del circ

Compartiu aquesta notícia