L’INAEM anuncia que els ajuts Next Generation publicaran la llistat de projectes admesos a finals de setembre

L’Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) ha informat que a finals del mes de setembre publicarà la llista de projectes admesos en la convocatòria dels ajuts públiques per a la modernització de les estructures de gestió artística en l’àmbit de les arts escèniques i de la música corresponent a l’any 2021, que es va convocar el passat 23 de desembre en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (ajuts Next Generation).

Prèviament va informar que els terminis del procediment s’ampliaven tres mesos per a la resolució, l’execució i la justificació d’aquestes ajudes públiques. És a dir, el termini per a la resolució de les propostes s’amplia fins al 24 d’octubre, el termini d’execució fins al 30 de desembre i el termini de justificació fins al 28 de febrer. La nova resolució s’ha acordat davant la necessitat d’atorgar més temps als equips de gestió de l’INAEM per a analitzar els 1.800 projectes presentats a la convocatòria i per a la certesa dels sol·licitants a l’hora d’executar els projectes presentats.

Recomanacions a entitats sol·licitants
Us recomanem contactar els proveïdors amb què comptàveu, per confirmar que poden lliurar-vos el material i serveis previstos en el vostre projecte en els temps previstos, així com les factures. Tingueu en compte que el projecte s’ha d’executar abans del 30 de desembre.

La sol·licitud no es podrà reformular un cop sabeu la quantitat de diners que us atorguen els ajuts, si accepteu la subvenció haureu d’executar el projecte com l’havíeu presentat.
Si us atorguen una quantitat molt per sota del que havíeu demanat, reflexioneu sobre si us surt a compte, tenint en compte que caldrà justificar tot el projecte i que la data límit és el 30 de desembre. A més, des de CircoRED ens confirmen que la justificació serà un tràmit molt exigent, segons ha informat el Ministeri de Cultura.
 

Des de l’APCC recomanem a les entitats sol·licitants que tinguin en compte el canvi de calendari

Compartiu aquesta notícia