Aprovada la prestació d'atur per artistes i personal auxiliar i tècnic

El passat dimecres 11 de gener es van publicar al BOE les mesures urgents en matèria d’incentius a la contractació laboral i millora de la protecció social de les persones artistes, que recullen una prestació de desocupació especial per als treballadors de la cultura adaptada a les seves especialitats de contractació, la intermitència, que permetrà emplenar buits i tenir vides laborals completes que permetin un accés a pensions de jubilació dignes.

Aquesta prestació estableix una prestació contributiva que cotitza a jubilació, a la qual s’accedeix amb 60 dies de treball efectiu en un període de 18 mesos, o de 180 dies cotitzats en el període de 6 anys, amb una quantia entre el 80 i el 100% de l’IPREM i amb una durada de quatre mesos de prestació. L'IPREM (Indicador Públic de Rendes amb Efectes Múltiples és de 600€ al mes per al 2023 per a les cotitzacions que superin els 61€ i d'un 80% de l'IPREM per a cotitzacions menors.

Aquesta mesura permetrà un accés al sistema de protecció adaptat a la intermitència pròpia de la majoria dels treballadors de la cultura i alternatiu a la prestació per desocupació ordinària.

Compatibilitzar jubilació amb activitat artística

A més s'ha anunciat que la prestació és compatible amb la percepció de drets de la propietat intelectual i d'imatge, i també que serà compatible el cobrament de la prestació de jubilació amb l'activitat artística ( i no només amb la recepció de drets d'autor com fins ara).

Així, a partir de l'entrada en vigor d'aquestes mesures, es podran cobrar remuneracions per treballs artístics o culturals com conferències, presentacions i d'altres activitats similars.

Les persones beneficiàries d'una pensió no contributiva podran també compatibilitzar-la amb els rendiments de la seva activitat artística, sempre que no superin el Salari Mínim Interprofessional.

Trobareu més informació sobre com funciona aquesta  prestació d'atur en el document adjunt elaborat per l'AADPC.
 

Foto Manel Sala "Ulls"

A més també serà compatible la prestació de jubilació amb l'activitat artística

Compartiu aquesta notícia