Primera proposta de l'APCC per al segon Pla d'Impuls del Circ

El passat 1 de febrer vam tenir una reunió amb Nèlida Falcó (directora Arts escèniques de l’ICEC i coordinadora dels Plans d’Impuls del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya), Laura Bové (tècnica d’Arts Escèniques de la Subdirecció de Promoció Cultural del Departament de Cultura) i Anna Lorente (nova figura tècnica coordinadora dels Plans d’Impuls). Des del sector vam assistir representants del Grup Motor de l’APCC del Pla d’Impuls com Javi Casado, Cristina Cazorla, Anna Bosch i Cristina Tascón.

A la reunió portàvem estructurada una primera proposta per al segon Pla d’Impuls del Circ.   Aquesta proposta veu del procés participatiu endegat el mes d'abril a la sessió celebrada a l'Estruch i que ha organitzat diferents reunions fins a les Jornades de Sector a l'octubre a Cardedeu, en què es van definir les mesures que inclouria el document. L'esborrany presentat al Departament de Cultura és el resultat de treballar aquestes mesures amb la comissió tècnica o grup motor, que les ha definit, estructurat i començat a pressupostar.

Les 11 mesures presentades donen resposta a diferents eixos amb una mirada àmplia del sector. A partir d'ara s'han de treballar per fer-les més concretes i així redefinir els objectius que poden aconseguir. La missió i els eixos de treball continuen sent els mateixos, però el document anirà tenint canvis, fruit també de la negociació amb el Departament de Cultura.

En AQUEST ENLLAÇ podeu consultar el document esborrany amb la proposta de Pla d’Impuls del Circ 2023-2027 elaborada per l’APCC a través del procés participatiu endegat enguany. Aquest document, com us comentem, tindrà noves versions a mesura que avancin les negociacions i es concretin les mesures i pressupostos.

Des de l’associació s’ha fet arribar aquesta documentació al Departament de Cultura, responsable de finançar el pla, per tal d’aprovar-lo per començar a activar les mesures que inclou.El document de treball planteja 11 mesures referents a diversos àmbits com la formació, la difusió, el circ comunitari, la creació o l’exhibició. Les accions proposades volen treballar necessitats detectades com el suport als artistes més joves, el reforç dels circuïts, l’increment de la difusió o la creació d’un centre d’exhibició, entre d’altres.

Resultat d’un procés participatiu
Aquest pla que proposem des de l’APCC ha estat elaborat a través d’un procés participatiu, obert a tot el sector del circ a Catalunya i amb la màxima transparència. Des de l’APCC hem treballat amb la convicció que era aquest el mètode per a decidir les principals mesures del nou Pla d’Impuls del Circ. En el document trobareu la descripción del procés, iniciat el mes d’abril a l’Estruch amb una primera trobada i amb moments destacats com les Jornades de sector celebrades a Cardedeu el passat mes d’octubre.

Les accions resultants s’han treballat posteriorment en una comissió tècnica o grup motor, que han aprofundit en el desenvolupament de les idees, buscant el màxim profit per al sector en tot el seu conjunt, i definint les entitats responsables i el pressupost que ho ha de fer possible. A les reunions de la comissió tècnica han participat en totes o alguna de les sessions: Cristina Cazorla, Teresa Celis, Victor Bobadilla, Javi Casado, Alba Sarraute, Juliette Beaume, William Giribaldi, Cristina Tascón, Amèlia Bautista, Marina Montserrat, Guille Vidal-Ribas, Esther Blázquez i Mayi Beobide.

Eixos de treball

Com a eixos de treball per definir les mesures s'ha partit del següents eixos de treball:

-persones: potenciar la creació, la producció, l’exhibició i la formació en condicions adequades per a totes les persones professionals.

-treball: generar més oportunitats de treball, generant circuits, noves places i facilitats en gira. Garantir la presència del circ en la seva diversitat al conjunt del territori.

-la difusió: donar a conèixer el circ, reforçar la projecció dels projectes, entitats i sector en general.

-les empreses: reforçar les empreses del sector, com a entitats que cohesiones i impulsen iniciatives

-la societat: aprofitar l’atractiu i l’impacte social, transformador, educatiu i comunicatiu del circi el futur.

-el futur: estimular la recerca, la creativitat i la investigació del circ.

Fruit del procés participatiu generat durant el 2022

Compartiu aquesta notícia