L’ajut d’infraestructures per a espais de circ aporta més de 272.000€ des del 2020 fins el 2023

L’ajut d’infraestructures per a espais de circ ha suposat una inversió d’uns 390.000€ a XX (quants centres són en total?) centres d’arreu del territori des del 2020 fins el 2023. El 70% d’aquesta xifra, uns 272.000€, han estat aportats pel Departament de Cultura, i la resta ha estat invertit pels mateixos espais. Aquest ajut va néixer com una de les 11 mesures del Pla d’Impuls al Circ 2019-2022, a iniciativa de l’APCC i per atendre els requisits particulars i ineludibles que necessiten els espais de circ en termes d’infraestructures i elements tècnics. Cal destacar que l’ajut s’ha mantingut després del Pla d’Impuls, es va convocar el 2022 de forma biennal i la pròxima convocatòria serà el 2024.
 
Es tracta d’una submodalitat d'una línia d’ajut adreçada a espais de circ gestionats per associacions sense ànims de lucre per a l’adquisició i instal·lació de material, repartit en tres línies: material de seguretat, material tècnic de circ i material tècnic-escènic. El procediment de concessió de la subvenció es tramita en règim de concurrència no competitiva. Per tant, no hi ha cap jurat que valori els projectes, sinó que s’han atorgat els diners en funció de la demanda que hi hagut.
 
Actualment existeixen a Catalunya més de 60 espais de circ arreu del territori, gestionats per Ajuntaments, empreses, entitats, etc. Durant aquests quatre anys els espais gestionats per associacions han rebut l’assessorament i acompanyament de la gestora cultural experta en circ Rat Serra a l’hora de sol·licitar i justificar aquests ajuts.
 
En total durant el bienni 2020-2021, quan va crear-se aquest ajut, es van invertir més de 123.000€ l’adquisició de material inventariable i la seva instal·lació en 15 espais, un 70% per part de la Generalitat, i la inversió total pel 2022-2023 és de 266.000€ en 17 espais. A més de millorar les condicions tècniques i de seguretat als espais de circ, l’ajut ha permès familiaritzar els espais amb els tràmits dels ajuts i subvencions i al avegada millorar el coneixement de la xarxa d’espais de circ i de les seves necessitats.
 
Cal destacar que respecte el 2020-2021, el 2022-2023 ha augmentat el nombre d’entitats que s’han presentat a la convocatòria, i que aproximadament el 47% dels espais de circ identificats han fet la sol·licitud (20 dels 42 espais que complien els requisits dels ajuts). A més, en la última convocatòria s’ha donat cobertura al 100% de les demandes de material dels 17 espais admesos en la convocatòria.

La subvenció es va crear en el marc del primer Pla d’Impuls del Circ a iniciativa de l’APCC

Compartiu aquesta notícia