Informe dels resultats de l'enquesta de professionals de circ 2021 de l'APCC

La primera enquesta d’artistes i professionals de la formació en circ duta a terme per l’Associació de Professionals de Circ de Catalunya (APCC) amb l'encàrrec a la consultora lataula.coop evidencia la precarietat que viu el sector, ja que un 65% dels professionals cobren menys de 1.000€/mes nets de mitjana. Aquesta és una de les conclusions d’aquesta enquesta, elaborada amb dades de 2021 gràcies a les respostes de més de 143 persones dedicades al circ. AQUI podeu consultar l'informe de resultats de l'enquesta.


 En total, des de l’APCC s’estima (ja que no hi ha dades que ho corroborin) que a Catalunya hi ha al voltant d’unes 700 persones artistes i professionals de la formació dedicades al circ.  Cal tenir en compte que les dades que disposem d’anteriors estudis i enquestes elaborades per l’APCC eren referents a les companyies professionals de circ, per tant, actualment no podem fer comparatives en relació a preguntes i dades específiques de les persones professionals.

A partir d’enguany, l’APCC durà a terme de forma alterna enquestes per a professionals i per a companyies, per tal de fer un seguiment bianual de la situació d’ambdòs perfils.


Conclusions de l’Enquesta de professionals del circ (dades 2021)
 
Major precarietat entre els més joves i les persones de gènere femení
L’enquesta conclou que un 65% de professionals cobren menys de 1.000€ nets al mes de mitjana, i que més del 25% no perceben més de 500€, però a més destaquen xifres que demostren una major precarietat dels joves i les persones de gènere femení.
 
Pel que fa a l’anàlisi per trams d’edat, el percentatge de persones que estan donades d’alta en el règim especial d’autònoms va disminuint a mesura que baixa l’edat. Entre les persones nascudes abans de 1975 un 41% són autònomes, mentre que entre les persones que tenen 27 o menys el percentatge baixa fins el 8%. Per altra banda, el tram més jove és el que té un percentatge de persones més alt que no facturen mai i també fan un ús més habitual de les cooperatives de facturació.

I respecte les diferències per gènere, les més destacades són que les persones de gènere masculí estan donades d’alta en règim especial de treballadors autònoms en major mesura, i també perceben un salari net més alt. Per altra banda, el 81% de les persones de gènere femení que tenen persones a càrrec seu han hagut de fer canvis en la seva carrera o s’han plantejat deixar la professió per motius de conciliació.

A més, una altra xifra que cal destacar és que només un 27% són contractades en règim especial d’artistes de forma intermitent durant l’any i només un 3,5% durant tot l’any. 
 
Elevat risc de lesions
L’activitat de circ comporta un alt risc de lesions. L’enquesta ho confirma, ja que més de la meitat de les persones enquestades han patit alguna lesió en els darrers dos anys. Cal destacar que prop del 30% són lesions greus que han comportat més d’un mes d’inhabilitació.

I també respecte la cura del cos, l’enquesta revel·la que prop d’un 40% de les persones enquestestades dedica entre 200 i 500€ anuals a pagar teràpies destinades a la cura del cos, mentre que un 27% dedica entre 500 i 1.500€.
 
La precarietat dificulta la dedicació artística completa
La majoria de les persones professionals del circ que tenen un perfil artístic (creació i interpretació) però la gran majoria no poden dedicar-se exclusivament a la creació. Combinar la creació amb la formació o amb la producció i la gestió és el més habitual per tal de guanyar-s’hi la vida.
En aquest sentit, hi ha un percentatge molt alt (70%) de persones que tenen companyia o projecte propi, però només un 21% treballen només a aquest projecte. La resta treballa o col·labora amb d’altres.

Majoria de formació a Catalunya
Prop d’un 60% dels i les professionals  s’ha format en centres de Catalunya, un 34% a centres formatius d’altres països europeus i fins un 31% es defineix com a autodidacta. La majoria de professionals no tenen estudis superiors de circ, i en aquest sentit cal tenir en compte que no existeix a Catalunya formació superior reglada en l’àmbit del circ i que les persones interessades han d’estudiar en d’altres països com França, Bèlgica, Itàlia, etc.
Així mateix, hi ha un alt nivell de formació continuada vinculada al circ (un 61,5% han fet cursos o formacions en els darrers dos anys.

Dificultat en la conciliació
La meitat de les persones enquestades s’han plantejat deixar la professió per motius de conciliació familiar i personal i un 48% han hagut de fer canvis en la seva carrera professional per aquest mateix motiu.
 

Foto Manel Sala "Ulls"

Tot i l’evolució, millora i professionalització del sector del circ a Catalunya, un 65% d’artistes i professionals del circ cobren menys de 1.000€ nets al mes

Compartiu aquesta notícia