Es crea un nou cens per a professionals connexos amb el món de les arts com la gestió cultural, la tècnica o la comunicació

El Departament de Cultura i el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) han posat en marxa un nou cens obert a tots els oficis vinculats a l'artista i la creació que inclou totes les altres professions del sector cultural com ara l'edició de so, la producció, la comunicació, les finances, la distribució, la maquetació, el vestuari, l'escenografia, la gestió cultural o la mediació, entre molts altres.

El nou cens completa el procediment que va començar el passat desembre del 2020, quan es va presentar el Cens d'artistes de Catalunya, elaborat també per iniciativa del CoNCA, que va ser un primer pas per donar resposta a la reivindicació històrica de diversos sectors culturals de crear un cens que aglutinés tots els artistes i creadors del territori. Aquesta va ser la primera de les 36 propostes per a la millora de la condició professional en el món de la cultura impulsades pel CoNCA que es desenvolupa íntegrament que es desenvolupà íntegrament.

D'aquesta manera es vol contribuir a conèixer la realitat socioeconòmica i la població dels artistes, creadors i professionals dels oficis connexos amb el món de les arts i la creació cultural a Catalunya.

Requisits

La inscripció al Cens de professionals té caràcter voluntari i no comporta efectes jurídics. Per registrar-se, cal tenir la residència habitual a Catalunya, disposar de formació adequada a l'àmbit professional que es desenvolupa, experiència professional mínima d'un any, i que al menys el 50% dels seus ingressos procedeixin de la seva activitat en l'àmbit cultural.

Excepcionalment, s'hi poden inscriure aquelles persones que, encara que no compleixin algun dels requisits anteriors, gaudeixin d'un "reconeixement social indiscutible" per la seva trajectòria o aportació a la creació artística. La seva inclusió també pot fer-se d'ofici a petició de les associacions representatives del sector, un cop escoltat el CoNCA, i amb la conformitat prèvia del professional.

Com a novetat, el formulari d'inscripció estarà allotjat al Canal Empresa del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya i els professionals que s'inscriguin rebran un certificat que els acreditarà. En breu es migrarà també el primer cens d'artistes a aquesta plataforma i també els inscrits rebran el seu corresponent certificat.

Els censos són una eina pionera per traçar un mapa de la creació cultural. Paral·lelament al primer cens es va contribuir a desenvolupar l'Estatut de l'Artista, a partir de la col·laboració amb les associacions més representatives dels professionals de la cultura i a un treball exhaustiu de diagnosi del sector i d'avaluació de les seves mancances, per definir estratègies i directius de millora de les condicions professionals dels artistes.

Així, mentre el Cens d'artistes de Catalunya inclou, essencialment, els professionals que la normativa de propietat intel·lectual considera autors o artistes, intèrprets o executants, aquest segon cens inclou, tant els professionals d'oficis connexos a l'artista, entesos com aquell conjunt d'oficis o professions que ajuden l'artista o el creador en el seu procés creatiu i que tenen una intervenció directa en aquest procés, com els altres professionals de la cultura, entesos com aquells que exerceixen una activitat directament vinculada amb la difusió, mediació, producció i gestió d'una obra artística o cultural.
 

Ese tracta d'un segons cens endegat pel CONCA, que s'afegeix al Cens d'artistes de Cataluya

Compartiu aquesta notícia