Novetats sobre subvencions per a empreses i professionals

Subvenció per a obres de de millora o adquisició d’equipament

La subvenció per a obres de millora o adquisició d'equipament per al sector de les arts escèniques (teatre, circ i dansa), sales d'exhibició cinematogràfica, galeries d'art i sales de concert ja ha obert el termini de sol·licitud, que s’acaba el 14 de setembre.

Segons les bases de la convocatòria, tenen per objecte principal (i seran prioritàries) les inversions en obres de millora o adquisició d'equipament que redueixin l'impacte ambiental, millorin la seguretat o l'accessibilitat, però també altres finalitats com inversions en sales de teatre i per a empreses d'arts escèniques (teatre, circ i dansa). Per la qual cosa les COMPANYIES (que siguin empresa) ES PODEN PRESENTAR, espais de circ (amb activitat associada a la creació, producció o exhibició) així com evidentment les carpes de circ.

Respecte al pagament de despeses per part d’empreses

Atenció! De cara a la despesa i justificació (i com a nova norma comú per a moltes subvencions) es considera despesa realitzada la que hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a la finalització del termini que estableixen les bases. Quan el beneficiari de la subvenció sigui una empresa, les despeses subvencionables que hagi realitzat en les seves operacions comercials han d'haver estat abonades en els terminis de pagament establerts en la normativa sectorial que li sigui d'aplicació o, en el seu defecte, en els establerts en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. Tingueu en compte que aquest termini és de 30 DIES.
 

Canvis en la línia de subvencions a activitats de circ (empreses i professionals)

Ja ha obert termini de sol·licitud la línia de subvencions a activitats de circ de sala, carrer i carpa de caràcter professional per a la temporada 23/24 (per a empreses i professionals). Les bases incorporen nous criteris de sostenibilitat ambiental i canvis en la modalitat d'exhibició, amb un pla d'explotació de la temporada anterior per la modalitat de demanda de subvenció per a explotació.

Increment en la línia d’ajuts plurianuals a projectes de circ

D'altra banda volem destacar hi ha hagut un increment de la línia de ajuts plurianuals de circ d'un 34%, atès l'increment de demanda. La xifra final destinada a aquesta línia ha estat de 945.000 euros.

Oberta la convocatòria per a la millora o adquisició d'equipament

Compartiu aquesta notícia