Novetats sobre la compatibilitat de la jubilació i la feina artística

Des de l'1 d'abril 2023 és possible compatibilitzar el 100% de la prestació de jubilació amb el 100% de les retribucions percebudes per l'activitat artística (tant per compte propi*, com per compte d'altri). La compatibilitat entre la prestació de jubilació i les retribucions percebudes es troba regulada a l'article 249 quater del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social. A dia d'avui, i segons les darreres instruccions rebudes pels serveis centrals de l'INSS, ens indiquen que no serà necessari que els interessats comuniquin a l'INSS les activitats artístiques que realitzin, ja que de forma automàtica l'INSS reconeixerà la compatibilitat entre la pensió de jubilació i l'activitat artística

Podeu consultar més informació en detall sobre la compatibilitat de jubilació i feina artística en AQUEST DOCUMENT elaborat per l’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya (AADPC).

Imatge de rawpixel.com

Ja no caldrà comunicar a la Seguretat Social les activitats artístiques que es realitzin

Compartiu aquesta notícia