S’inicia la mesura d’internacionalització del segon Pla d’Impuls del Circ

La definició del segon Pla d'Impuls de Circ sembla que comença  a clarificar-se i  s'inicia amb un petit pressupost per al 2023 a través de la seva mesura d'internacionalització. Aquesta mesura té com a objectiu assegurar la circulació de tota la diversitat d'espectacles, formats de circ i espais i generar vincles internacionals que treballin per a l'intercanvi de companyies i projectes. L'APCC serà l'entitat responsable d'aquesta mesura, i obre convocatòria per a la tasca de dissenyar-la: és a dir, escriure-la, planificar-la i pressupostar-la. Concretament ha estat la Comissió d'Internacionalització de l'APCC la responsable de definir la mesura i s'encarregarà del procés de selecció.

La convocatòria de feina està oberta fins el 15 d'octubre. El contracte per al disseny de la mesura s'allargarà dos mesos des de l'1 de novembre fins el 31 de desembre. Podeu consultar les BASES DE LA CONVOCATÒRIA AQUI.

Situació actual de les negociacions del segon Pla d'Impuls del Circ  

L'Associació de Professionals del Circ de Catalunya (APCC) va dissenyar durant el 2022-2023 un conjunt de mesures per incloure-les en el segon Pla d'Impuls del Circ. Les accions són fruit d'un procés participatiu, obert a tot el sector del circ a Catalunya, i amb posterioritat s'han treballat amb un grup tècnic motor i amb les administracions responsables del seu finançament (Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya) 

Aquest conjunt de mesures han estat en part  modificades, tot i que sempre la voluntat del grup motor, de l'oficina de l'APCC i finalment  de les entitats responsables de les mesures, ha estat de no perdre el caràcter sectorial i de consens aconseguit a les Jornades de sector del circ del 2022. 

Anteriorment ja hem explicat des de l'APCC les dificultats de l'administració per trobar el canal de finançament adequat. Aquestes dificultats s'han traduït en un munt de traves i limitacions jurídiques i normatives per finançar els diferents plans d'impuls que s'estan dissenyant actualment amb els respectius sectors (teatre, circ, dansa, música i arts visuals). En la nostra opinió, és paradoxal que havent-hi recursos disponibles, sigui tant difícil posar-los a l'abast de la millora dels sectors. 

Finalment aquest canal s'ha aconseguit (de moment confirmat només en l'ICEC) a través d'una línia de subvenció de concurrència pública adreçada a projectes que articulin els sectors professionals molt específicament a finançar cadascuna de les mesures o modalitats. Les convocatòries finançaran el 100% de l'activitat, però caldrà tenir en compte que un 20% serà ingressat una vegada es justifiqui la subvenció, la qual cosa implica un esforç de finançament i tresoreria per als sectors que és difícil acceptar. La Direcció General, departament responsable de la majoria de les mesures proposades pel circ, està treballant en la creació d'una línia similar a la de l'ICEC que espera treure abans que acabi l'any. 

AQUÍ podeu consultar amb més detall l'estat de la resta de les mesures previstes per al segon Pla d'Impuls del Circ.

Foto: Aïda Pascual

L’APCC convoca una oferta de feina de dos mesos per al disseny d’aquesta mesura

Compartiu aquesta notícia