Anna Giribet renova com a directora artística de FiraTàrrega

FiraTàrrega ha fet públic aquesta setmana el nomenament d'Anna Giribet com a directora artística de FiraTàrrega per als pròxims cinc anys (tres inicials més dos renovables). Giribet ha estat la directora els darrers cinc anys i ha estat la persona escollida pel procès de selecció celebrat aquesta tardor al que s’havien presentat dues persones més.

Les tres candidatures han estat avaluades per la comissió de valoració formada per una presidenta, cinc vocals i una secretària. Maria Basora Fornell, directora de Mercats de l'Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), ha estat la presidenta de la comissió acompanyada pels vocals Ana Fernández Valbuena, subdirectora general de Teatro del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música (INAEM); Xavier Campón Brugada, president de la Plataforma d'Arts de Carrer (PAC); Iolanda Fontgivell Pino, directora executiva de la Fira Trapezi de Reus; i Ferran Dordal Lalueza, dramaturg i professor. Cristina Pons Roig, tècnica de Gestió de l'EPEL Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega, ha estat l'encarregada de les tasques de secretaria amb veu i sense vot.

L'inici del nou contracte serà a partir de l'1 de gener del 2024. La retribució per al càrrec de direcció artística serà de 47.020,08€ bruts anuals, dividits en 14 pagues, pel 2024 amb una jornada laboral de 37 hores i 30 minuts setmanals, equivalent a un 100% de jornada laboral.

Els objectius que es definien des de l'organització per al càrrec eren confegir una programació artística que visualitzi la creació escènica vigent, especialment la de les arts de carrer, i que sigui atractiva per el mercat escènic, facilitant la idea de hub internacional de contractació. A més, també es donava rellevància al foment de la coproducció entre festivals, fires, mostres o altres espais d'exhibició i la presència de les arts de carrer al circuit escènic català, així com la visibilització de la marca FiraTàrrega.

El nomenament és per als pròxims cinc anys

Compartiu aquesta notícia