S'obre la convocatòria per al catàleg d'espectacles per a la mesura Explosió de Circ

El Mercat de Les Flors, com a cap de mesura responsable d’Explosió de Circ, mesura de difusió del segon Pla d'Impuls del Circ, obre la convocatòria per a la selecció  d'espectacles i propostes de formació de públics de circ per a l’any 2024. La convocatòria es tancarà el dia 8 de febrer de 2024 a les 14:00h i AQUI podeu consultar les BASES. Els objectius d'Explosió de Circ són promoure la circulació d'obres de circ contemporani a Catalunya, facilitar el contacte i el coneixement amb els públics del territori i generar dinàmiques de programació sostenible i continuades en el temps.

Per inscriure la vostra proposta cal descarregar-se AQUEST DOCUMENT PDF, omplir-ho i pujar-ho a través d'AQUEST FORMULARI.
 

Explosió de Circ vol contribuir a facilitar i encoratjar a la programació de circ contemporani arreu del territori català i vol beneficiar companyies i artistes amb seu a Catalunya. El Mercat de les Flors, com a coordinadora de la mesura del 2024 al 2026, promourà l'increment de la programació d'espectacles de circ i activitats de públics per part d'equipaments escènics E3 i Ajuntaments d'arreu del territori català. Aquesta programació el 2024 tindrà lloc de l'abril al setembre. Les edicions 2025 i 2026 tindran la seva corresponent convocatòria.

Explosió de Circ està oberta a propostes d'espectacles de petit, mitjà i gran format, ja sigui de sala, carrer o carpa, i a més, Explosió de Circ vol promoure accions de públics. Poden presentar activitats de públics artistes i companyies, però també altres entitats, sempre que es tracti d'activitats relaciones amb el circ. Les propostes de públics es poden dur a terme de manera paral·lela a la proposta artística d'artistes i companyies o també de manera independent.

Una mesura del segon Pla d'Impuls del Circ

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en col·laboració amb les diferents associacions sectorials, proposa dur a terme un segon pla d'accions específiques que tenen com a finalitat la millora i impuls dels sectors culturals de les arts escèniques (circ, dansa i teatre), la música i les arts visuals de Catalunya.

En aquest sentit, l'Associació de Professionals del Circ de Catalunya (APCC) ha dissenyat un segon Pla d'Impuls del Circ, elaborat a través d'un procés participatiu obert a tot el sector del circ a Catalunya. Les accions o mesures proposades en aquest procés s'han treballat amb posterioritat amb un grup tècnic motor i les administracions responsables del seu finançament.

Al Consell d'Administració de l'ICEC (Departament de Cultura) es van aprovar les bases específiques de les subvencions que han de poder donar cobertura a les mesures dels plans d'impuls de les arts escèniques (circ, dansa i teatre), la música i les arts visuals assignades a aquesta administració, i el 17 de gener del 2024 s'han aprovat les bases  que han de poder donar cobertura a les mesures d’aquets plans assignades a l'OSIC (Departament de Cultura).

A la pràctica significa que aquestes línies de subvenció podran finançar les mesures plantejades, tot i que no obstant, algunes d'elles ja s'han començar a treballar, amb un avançament del finançament de les entitats que són cap de mesura o bé,  perquè les mesures no depenen directament d'aquestes línies de subvenció.

En breu us enviarem un resum de l’estat de cada mesura del segon Pla d’Impuls del Circ.

Foto: Marta García Cardellach

Aquest projecte del segon Pla d'Impuls del Circ també programarà activitats per a generar públics

Compartiu aquesta notícia