Novetats en la Llei del Mecenatge que afecten al món de la cultura

El Consell de Ministres ha aprovat una reforma de la Llei de Mecenatge que ha entrat en vigor l’1 de gener de 2024 que amplia les deduccions fiscals i que introdueix nous aspectes qualitatius. Incorpora noves formes de mecenatge ja presents en altres països, com el mecenatge de recompensa, especialment rellevant per al sector cultural. També inclou el mecenatge de competències, reconeixent professionals i empreses que dediquen el seu temps, a més d'una millora substancial del micromecenatge, crucial per a moltes ONG i projectes finançats per diversos col·lectius ciutadans, contribuint genuïnament a la societat civil.

A continuació, us detallem algunes de les principals novetats de les quals han informat la Coordinadora Catalana de Fundacions.

-Estímul al micromecenatge i increments en les deduccions: les persones físiques podran deduir el 80% de la donació de l'IRPF, amb una base elevada de 250 € (en lloc dels 150 € anteriors), i un 40% de deducció per la resta (abans era del 35%). En el cas de persones jurídiques, les deduccions a l'impost de societats passen del 35 al 40%. A més, premiant el mecenatge continuat, les deduccions augmenten al 45% per a persones físiques i al 50% per a persones jurídiques si han realitzat la mateixa donació a la mateixa entitat en els dos anys anteriors, en comparació amb l'anterior 40% per a ambdós casos.

-S'inclou en el concepte de donació fiscalment deduïble la cessió d'ús de béns mobles i immobles com a part de la donació de drets.

-S'amplia el concepte de conveni de col·laboració, incloent-hi explícitament aportacions en espècie, incloent la prestació gratuïta de serveis, i permetent al col·laborador difondre aquesta col·laboració.

Introducció del mecenatge de reconeixement o recompensa, permetent que el donant rebi retorns simbòlics en forma de béns o serveis, fins a un límit màxim del 15% del valor de la donació o 25.000 €.

-Ampliació d'exempcions en les explotacions econòmiques desenvolupades per entitats sense ànim de lucre en àrees com desenvolupament i innovació, serveis d'inserció sociolaboral i ensenyament professional vinculat a estudiants d'altes capacitats.

-Reforçament de l'exempció automàtica de tributs locals per als béns d'entitats sense ànim de lucre.

S'amplien les deduccions fiscasl i s'incorporen noves formes de mecenatge

Compartiu aquesta notícia