Publicat el catàleg d'espectacles participants el 2024 a Explosió de circ

El Mercat de les Flors, cap de mesura responsable de l'activitat de difusió del Pla d'Impuls del Circ Explosió de Circ, ja ha publicat la selecció d'artistes i companyies d'espectacles de petit, mitjà i gran format, ja sigui de sala, carrer o carpa per a l'any 2024. La podeu consultar AQUI. Aquesta selecció ha anat a càrrec d’una comissió organitzada pel Mercat de les Flors formada per dos programadors/es dels espais E3 de Catalunya i un programador/a de festivals amb experiència.

Els objectius d'Explosió de Circ, mesura del segon Pla d'Impuls del Circ dissenyat per l'Associació de Professionals del Circ de Catalunya (APCC), són promoure la circulació d'obres de circ contemporani a Catalunya, facilitar el contacte i el coneixement amb els públics del territori i generar dinàmiques de programació sostenibles i continuades en el temps. Així doncs, Explosió de Circ vol contribuir a facilitar i encoratjar a la programació de circ contemporani arreu del territori català i vol beneficiar companyies i artistes amb seu a Catalunya.

El Mercat de les Flors, com a coordinador de la mesura del 2024 al 2026, promourà l'increment de la programació d'espectacles de circ i activitats de públics per part d'equipaments escènics E3 i Ajuntaments d'arreu del territori català. Aquesta programació tindrà lloc de l'abril al desembre de 2024.

Enguany es potenciarà la programació de circ a teatres públics E3 i E2

Compartiu aquesta notícia