La Llei d'Ensenyaments artístics aprovada pel Congrés no ha escoltat el sector i no inclou el circ

La Llei d'Ensenyaments artístics finalment no ha inclòs el circ, en no considerar-lo com una art escènica. Aquesta llei, que homologa els estudis artístics superiors a l'Espai Europeu de l'Educació Superior i els equipara al estudis universitaris, s'ha aprovat al Congrés i ara continua el seu tràmit parlamentari al Senat. 

Després de la feina feta per les federacions de circ en diverses trobades i reunions amb els diferents partits polítics hi havia una majoria de partits que van proposar esmenes a l'avantprojecte de llei, però es van retirar per introduir una esmena transaccional (una mena d'alternativa a totes les esmenes presentades)  que el partit en majoria, el PSOE, sí estava disposat a contemplar. Només un partit, el PP, va mantenir les primeres esmenes  relatives al circ. 

Ara per ara, la llei contempla que  "el govern, prèvia consulta a les Comunitat Autònomes, podrà incorporar dins dels ensenyaments artístics altres disciplines quan l'abast, el contingut i les característiques de les mateixes així ho aconselli". Per tant,  la inclusió del circ queda pendent en un futur, i dependrà de l'arrelament que tingui a les diverses comunitats autònomes i evidentment, de les voluntats polítiques i treball de les associacions professionals del sector.

El fet que el circ no formi part de les matèries incloses suposa entre d'altres aspectes que la formació superior a l'Estat no s'equipararà als estudis europeus i l'alumnat nopodrà accedir a estudis de grau i màster. Els ensenyaments artístics professionals no entren dins  del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, és a dir, al nou sistema de Formació Professional, i així s'ha tancat de moment la possibilitat del reconeixement i acreditació d'aquestes competències als treballadors i treballadores del sector.

Ara, tot i que estem en un moment polític ple de canvis i moviments, des de l'APCC treballarem per a què el govern de la Generalitat i les seves institucions aprofundeixin en aquesta llei i deixin la porta oberta per aconseguir el reconeixement de les arts del circ en l'àmbit acadèmic i universitari, tal i com s'havia demanat a nivell estatal durant la tramitació de la llei. Com hem traslladat a diversos partits polítics de l'àmbit català,  no disposar d'aquesta formació implica un tap per al desenvolupament del sector del circ a Catalunya. 

La inclusió del circ a la Llei d'Ensenyaments artístics dependrà de la voluntat de les Comunitats Autònomes

Compartiu aquesta notícia