Comunicat de l'APCC sobre la modificació de la llei autonòmica de Protecció dels Animals

Un cop assabentats pels mitjans de comunicació de la iniciativa de modificació de la Llei autonòmica de protecció dels animals que prohibirà que els espectacles de circ utilitzin animals a partir del 2014 (en concret, l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (tram. 202-00050/10), us fem arribar les següents apreciacions en nom de la junta de l’APCC.

En primer lloc, manifestem la nostra sorpresa per la presentació d’aquesta proposta sense una prèvia trobada o debat amb el sector i l’APCC, en tant que representant del sector.

En segon lloc, l’APCC està en contra del patiment animal, però entre els nostres socis s´hi representen moltes sensibilitats i maneres de pensar sobre quins han de ser els mecanismes per a regular l’ús dels animals, sempre partint de la base del respecte.

D’altra banda, expressem la nostra incomoditat pel fet que en aquesta proposta es vinculi tant directament els animals amb el circ, com si el circ fos una garantia de males pràctiques. En el circ no només es poden exhibir animals salvatges sinó també altres animals com animals domèstics o èquids que, en molts altres àmbits, com les nostres mateixes llars, les competicions esportives, les granges o els zoològics, per exemple, també viuen en captivitat i es transporten. També és bo recordar que diversos espectacles amb animals han estat considerats de qualitat i prestigi. Un exemple és “La sort du dédans”, un espectacle amb animals, en aquest cas, amb un cavall, de la companyia Baró d’Evel, que va merèixer el Premi Nacional de Cultura en la categoria Circ i el Premi Ciutat de Barcelona de Teatre, l’any 2010.

Considerem en definitiva que hi ha moltes altres activitats i sectors que tracten amb animals i que la prohibició discriminada al circ amb animals és causa de la debilitat del sector i de la mala publicitat que s´hi deriva.

Per tant, i amb la voluntat de defensar el circ i treballar per al seu reconeixement i millora, l’APCC es posa a disposició dels grups parlamentaris per establir un diàleg més profund sobre aquest tema, un diàleg que considerem que ha d’incloure la participació d’altres representants de les arts escèniques que també treballen o poden treballar amb animals, i de tots els àmbits en què els animals hi tenen presència.

Donat que una de les millors eines per a impulsar el circ en el nostre país es el diàleg, i que el circ és imprescindible per a una cultura en forma, animem als partits polítics i les institucions a desenvolupar-lo, impulsar-lo, i programar-lo amb criteris artístics lluny de prohibicions.
 

Notícies publicades sobre el tema

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/10/29/actualidad/1383086752_604449.html

http://www.ara.cat/societat/Parlament-prohibira-espectacles-animals-Catalunya_0_1019898208.html

http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/societat/catalunya-prohibira-per-llei-utilitzar-animals-als-circs-2792069

http://www.elpuntavui.cat/ma/article/2-societat/5-societat/689578-catalunya-prohibira-el-circ-amb-animals.html

http://blocs.mesvilaweb.cat/bloc/view/id/6897

http://www.circo.it/assurdita-iberiche-bandire-i-circhi-nel-paese-della-corrida/

La modificació, que es debatrà al Parlament l'any que ve, incorpora la prohibició que els espectacles de circ utilitzin animals

Compartiu aquesta notícia