El 4 de març se celebraran les eleccions a la junta de l'APCC i l'Assemblea General de socis

El dimarts 4 de març a les 15h, a La Central del Circ, se celebrarà l’Assemblea General de socis de l’APCC, després que es desconvoqués l’assamblea inicialment prevista pel passat 10 de desembre per manca de temps de la nova candidatura a la junta. En aquesta Assemblea es faran les eleccions a la nova junta directiva de l’Associació i alhora, l’assemblea anual en què es farà la presentació i aprovació, si s’escau, de la memoria d’activitats i el balanç econòmic del 2013 i el programa d’activitats i el pressupost de 2014.

En breu es farà arribar als socis el programa i la composició detallada de la, de moment, única candidatura que s’ha presentat. Recordem als socis que totes les persones que vulguin formar part de la nova Junta Directiva de l’APCC encara poden presentar la seva candidatura a l'Oficina de l'APCC durant el seu horari habitual d'atenció al públic o bé per mail a apcc@apcc.cat fins al 17 de febrer. Les persones interessades a presentar-se individualment n'han d'informar a l’oficina que ho farà saber a les candidatures que es presentin.


En cas que els socis no puguin assistir a l’Assemblea,  podran fer efectiu el seu vot omplint la butlleta disponible a l’oficina de l’APCC o per Internet, a partir del moment en què s’envii el programa de la nova candidatura.


Com sempre, l’APCC convida als socis a participar en una assemblea important en què es decideix l’òrgan de govern i el programa de l’associació durant el període 2014 i 2015. A més, l’assemblea és sempre el punt de trobada dels socis i l’espai natural de debat on poder expressar les vostres propostes o inquietuds sobre l’Associació i el sector.
 

La darrera assemblea general ordinària

A l'assemblea s'aprovarà el pressupost i programa d'activitats del 2014 i serà un punt de trobada i de debat

Compartiu aquesta notícia