Com són els espais de formació de circ de Catalunya?

Dimarts 10 de febrer es va publicar i presentar el nopu estudi Els espais de formació de circ de Catalunya, un estudi elaborat pel Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA), a partir de les dades recollides per la Comissió de Formació de l Associació de Professionals de Circ de Catalunya (APCC),

L’informe identifica quins són els espais de formació de circ a Catalunya, com són, on s’ubiquen i quina formació imparteixen.

La primera part de l’informe se centra en descriure quins són i com són els projectes que imparteixen formació de circ:

- Hi ha una gran concentració de centres a la ciutat de Barcelona que acull el 33% del total.
- En els darrers cinc anys han aparegut el 50% dels centres inclosos en l’estudi i cal destacar que l’11% tenen una trajectòria que els avala amb més de 20 anys d’experiència en formació de circ.
- El 89% dels projectes disposen d’una seu fixa per impartir la formació, la resta ofereixen els seus cursos en diferents espais.
- Els espais dedicats de forma exclusiva a la formació del circ representen el 36%, la resta imparteixen altres disciplines escèniques, com la dansa o el teatre, o són equipaments no especialitzats en formació, com pot ser el cas dels centres cívics.

En la segona part de l’informe identifica els àmbits de treball dels centres i el tipus de formació que imparteixen:

- La formació d’adults no professionals és impartida pel 78% dels espais i el 60% tenen oferta formativa ¡adreçada a infants i joves.
- El 48% dels cursos que tenen una durada anual. També destaquen els cursos que s’imparteixen puntualment, 25% de l’oferta total.
- Els aeris és la tècnica més ensenyada, 86% dels centres la imparteixen, seguida de l’acrobàcia, amb un 72%, i els equilibris acrobàtics, amb un 67%.

La tercera part de l’Informe analitza el funcionament dels centres:

- El 78% dels centres tenen com a màxim 5 professors.
- Cada centre disposa de 167 alumnes de mitjana. Predominen els centres petits que no superen els 50 alumnes, el 41% del total, seguits dels centres amb més de 200 alumnes, que suposen gairebé el 27% del total.
- Un 40% dels projectes aconsegueixen més d’un 75% del seu finançament a través de les quotes d’inscripcions als cursos. El 23% dels espais organitzen activitats culturals que els reporta fins al 50% del seu pressupost.
- El 44% dels projectes reben alguna ajuda pública però només en el 40% dels casos aquesta ajuda supera el 25% del seu pressupost. L’administració local, que aporta recursos al 39% dels casos, és la que més ajuda a projectes de formació de circ.

Aquest informe es complementa amb l'estudi El perfil del formador de circ a Catalunya que identifica qui són els formadors de circ, els àmbits en els quals treballen, quines tècniques ensenyen, quant de temps hi inverteixen i quins projectes desenvolupen

Podeu consultar l’informe complert a l’apartat de publicacions de la web del CoNCA  i al nou Directori d'espais de Formació de Circ
 

L'espai de circ Cronoipis és un dels espais que formen part del Directori

Un informe elaborat pel CoNCA descriu la trajectòria, funcionament i finanáment de 36 espais

Compartiu aquesta notícia