La fira Trapezi aposta per inundar Reus de circ i festa

La festa del circ torna des d'avui a inundar Reus. La fira Trapezi va apostar amb força l'any pas sat pels professionals, i aquest any, sense oblidar los, vol apos tartambéperlafestivitatquere presenta l'arribada a la ciutat de la Fira del Circ de Catalunya. Per això s'inaugurarà aquesta nit(21.30hores)ambuncabaret circense gratuït al parc de Sant Jordi dirigit per Los Galindos, un cabaret amb acrobàcies, mo nocicle o trapezi que tornarà demà i demà passat. I hi haurà també espectacles itinerants per la ciutat. Es tracta, diu el di rectordeTrapezi,JordiGaspar, denoperdrelaconnexiódirecta amb la ciutadania, una cosa que potser havia flaquejat última ment. Així que la festa i el circ seran des d'avui i fins diumenge l'eix d'una fira que omplirà els carrers, parcs i teatres de Reus amb 70 funcions de 42 compa nyies procedents de vuit països, inclosos el Canadà, el Brasil, Di namarca o l'Argentina.


Encara que, per descomptat, elpesdelaprogramaciórecaurà en el circ català: d'ell procedei xen 28 de les propostes, que tin dran així un gran aparador per mostrar l'ampli ventall de pro postes que s'està coent en aquests moments a Catalunya i que està aconseguint cada vega da més contractació als escena ris teatrals. Al Trapezi actuaran els Animal Religion, Hotel Io candi, la companyia Los Excén tricos o el Circ Pistolet, que por tarà al teatre Bartrina Incert, un espectacle d'acrobàcies i equili bris amb sis persones que bus quen una identitat col?lectiva i que mostren el pas de la vida a ritme de joc.


Com a línia de treball Gaspar s'ha marcat recuperar el mercat espanyol, el mercat natural de les companyies catalanes, diu, i en aquest sentit hi haurà nou propostes procedents de tot Es panya, especialment d'Andalu sia, d'on provenen les compa nyies Tresperté, Minusmal, Vol'e Temps o Vaivén. El pres supost d'aquest any és de 378.000 euros, 6.000 menys que en l'edició anterior
 

El certamen busca recuperar la connexió amb la ciutadania amb un cabaret circense gratuït

Compartiu aquesta notícia