Les companyies catalanes han fet 3.900 actuacions al 2014

Un total de 47 companyies han participat a la III edició de l’enquesta de companyies de circ impulsada per l’APCC amb els objectius de recollir les dades reals i concretes del sector, fer visible l’activitat cultural i econòmica real del circ, destacar les problemàtiques que ens afecten i tenir eines de negociació i argumentació amb les administracions. Els resultats de l’enquesta es poden veure aquí i en el document adjunt.

Agrupant les disciplines en grans grups veiem que les més habituals són Pallasso (20%), Malabarisme (15%) i Equilibrisme (13%). Les Acrobàcies (sumant terra, aeris i aparells) són el 29%. Però la majoria de les companyies ofereixen més d’1 disciplina: 2 disciplines (30%), 3 disciplines (33%) i 4 disciplines (19%). D’aquest total de companyies només el 12% es dedica únicament a l’actuació com a activitat professional. El 88% restant compagina l’actuació amb altres activitats professionals. De les companyies, el 72,3% tenen 3 integrants o menys.

De les 47 companyies enquestades el nombre total d’actuacions l’any 2014, independentment de la seva ubicació, va ser de 2.040 (Catalunya 54,50%, Estat espanyol 11,80%, Estranger 33,70%). S’estima que, per les 90 companyies de circ existents, durant el 2014 es van realitzar 3.900 actuacions. Tanmateix, de les companyies enquestades el 2014, tenen en actiu un total de 155 espectacles, fet que significa un creixement de gairebé el doble respecte fa tres anys.

A l’Estat espanyol, les comunitats que acullen més actuacions són el País Basc (18%), Aragó (14%) i Castilla i Lleó (12%). A nivell europeu, Alemanya (27,7%) és el país amb més actuacions  i a la resta del món, el 56,8% de les actuacions es duen a terme a Amèrica del Sud.

Només el 26,10% de les companyies rep algun ajut de l’administració i aquests provenen majoritàriament de l’ICEC (40,10%) i de l’INAEM (36,80%). La facturació total de les 33 companyies que han respost a aquest aspecte és de 1.388.558,31€ amb un catxet mitjà de 1.467,4€. La facturació estimada de les companyies de circ catalanes al 2014 és de 3.786.977,209€ (segons facturació mitjana) i 2.993.569,75€ (segons catxet mitjà).

L’enquesta també recull les principals problemàtiques del circ català com són la precarietat laboral, la dificultat de difusió, la dificultat de trobar i entrar als circuits i la poca independència dels artistes (en la majoria dels casos són els responsables de la creació, entrenament, difusió, distribució, etc.). L’alt grau de qualitat del sector, la seva professionalitat, la voluntat d’expansió, així com el reconeixement internacional i la seva capacitat d’adaptació són trets destacables de les potencialitats del circ català segons les seves companyies.

Pel que fa a les prioritats a treballar per l’APCC destaca la cobertura legal dels artistes, esdevenir el nexe entre els artistes i l’administració, cercar circuits de circ així com oferir informació i formació, sensibilitzar i donar visibilitat i difondre el circ català. D’entre les prioritats a treballar per la Generalitat les companyies consideren que hauria de vetllar per una retribució justa dels bolos, invertir en espais i circuits de circ, garantir la professionalitat i regularització del sector, reconèixer el valor cultural i social del circ i augmentar les ajudes a la creació, la difusió i el compromís.

La tercera enquesta de companyies de circ, impulsada per l’APCC, recull dades sobre la facturació, la composició i l’activitat de les companyies.

Compartiu aquesta notícia