Última setmana per respondre l'enquesta de companyies de circ

Aquesta és la última setmana per respondre l'enquesta de companyies de circ que des de fa quatre anys organitza l'APCC. Les dades extretes d'aquesta enquesta són imprescindibles per conèixer la situació real dels artistes i professionals del sector i així poder negociar millor amb les administracions en àmbits com les subvencions o la necessitat d'ampliació del circuit d'exhibició.

Ja han respost a l'enquesta companyies de circ de diferent tamany i trajectòria com Cuncurulla, Hotel Iocandi, Los Excéntricos o Cirquet Confetti. El qüestionari recull dades generals de les companyies, dades d'exhibició i de facturació durant el 2015.

L'enquesta està oberta a companyies associades i no associades a l'APCC, per tal d'aconseguir una readiografia global del món del circ a Catalunya. És bàsic que les companyies donin les seves respostes per poder-ne obtenir indicadors sobre professionals, infraestructures i consums.


L’enquesta es pot omplir aquí


Com més companyies responguin aquest qüestionari, més reals seran els resultats i ens serà més fàcil visibilitzar l'activitat cultural i econòmica real del circ així com destacar les problemàtiques que ens afecten. L’enquesta està coordinada amb les que elaboren altres associacions de circ de l’estat espanyol i d’Europa i per tant, les dades podrán ser comparades i sumades per presentar resultats més globals.

Els resultats de l’any passat es poden veure en aquest enllaç,


Els objectius del qüestionari són:


• Recollir dades reals i concretes del sector
• Fer visible l'activitat cultural i econòmica real del circ
• Destacar les problemàtiques que ens afecten
• Tenir eines de negociació i argumentació amb les administracions


Les dades es tractaran amb la més absoluta confidencialitat des de l'oficina de l'APCC, formaran part d'una estadística global i mai es faran públiques les dades concretes de cada companyia.

Compartiu aquesta notícia