Resum de la situació actual del segon Pla d'Impuls del Circ

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en col·laboració amb les diferents associacions sectorials, proposa dur a terme un segon pla d'accions específiques que tenen com a finalitat la millora i impuls dels sectors culturals de les arts escèniques (circ, dansa i teatre), la música i les arts visuals de Catalunya. En aquest sentit, i com ja hem anat informat anteriorment, l’APCC ha dissenyat un segon Pla d'Impuls del Circ, elaborat a través d'un procés participatiu obert a tot el sector del circ a Catalunya. Les accions o mesures proposades en aquest procés s'han treballat amb posterioritat amb un grup tècnic motor i les administracions responsables del seu finançament.

Al Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) es van aprovar les bases específiques de les subvencions que han de poder donar cobertura a les mesures dels plans d'impuls de les arts escèniques (circ, dansa i teatre), la música i les arts visuals assignades a aquest ens i el 17 de gener del 2024 s'han aprovat les bases  que han de poder donar cobertura a les mesures dels plans d'impuls de les arts escèniques (circ, dansa i teatre), la música i les arts visuals assignades a l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC). Aquestes dues entitats formen part del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

A la pràctica significa que aquestes línies de subvenció podran finançar les mesures plantejades en el Pla d'Impuls del Circ, tot i que algunes d'elles ja s'han començar a treballar, bé per l'avançament del finançament per part de les entitats responsables de la coordinació de cada mesura o bé perquè aquestes no depenen directament d'aquestes línies de subvenció.

Fem un petit repàs de cada mesura i us deixem AQUI l'últim document presentat al Departament de Cultura el 3 de novembre del 2023 (hi haurà canvis especialment de pressupost, ja que el del  2025 i 2026 no està tancat per part del departament).

1.CIRCUIT D'ACOMPANYAMENT (360º) 

OBJECTIU GENERAL 

Acompanyar el desenvolupament professional dels artistes i futurs artistes, amb accions de formació, inserció professional i l'intercanvi de coneixements. 

DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA

Creació d'un laboratori teòric-pràctic de creació col·lectiva, dividit al llarg de l'any en les tres etapes clau que afronta l'artista durant el procés de creació d'una peça de circ. Generació un dispositiu d'informació professionalitzadora per estimular l'autonomia dels artistes de circ emergents. Creació d'un circuit d'exhibició per a la difusió del treball de les companyies i artistes emergents abans mencionades. 

CAP DE MESURA 

CACRR (Centre de les Arts del Circ Rogelio Rivel) 

2.IMPULS ALS PROJECTES DELS ESPAIS DE CIRC 

OBJECTIUS GENERALS 

Fomentar, estructurar, consolidar la formació inicial, professionalitzadora i continuada de l'artista de circ. 

Millorar les condicions legals i laborals de les formadores de circ. 

Consolidar una estructura bàsica per cohesionar i generar activitats

Es treballa en dues línies estratègiques: la difusió i professionalització. 

Les dues línies estratègiques es vincularan amb les accions següents: 

-Trobades de diàleg territorial 

Estratègies de difusió del catàleg dels espais de circ del territori elaborat durant el passat PIC. 

Reunions informatives 

Trobades pedagògiques 

CAP DE MESURA 

APCC (Associació de Professionals de Circ de Catalunya) en col· amb l'AFOCC, que s'encarregarà de l'execució de les accions.

3.RESIDÈNCIES I COPRODUCCIONS 

OBJECTIU GENERAL 

Reforçar els espais i programes de  creació i producció de circ, incidint en la qualitat i la circulació de tota la diversitat d'espectacles,  formats de circ i espais, atenent especialment al procés previ de l'estrena d'un espectacle. 

És una de les mesures de més envergadura i més complexes, ja que és un àmbit d'interès transversal a altres sectors  que també hi estan treballant.

Com accions es descriuen:

Una primera fase de disseny, planificació.

Uns segona fase a l'octubre del 2024 on s'obrirà una primera convocatòria per a dos companyies que servirà de prova pilot.

Una tercera fase d'implementació amb l'ampliació en espais i nombre de companyies. 

CAP DE MESURA 

APCC (Associació de Professionals de Circ de Catalunya) 

4.MUNICIPIS 

OBJECTIU GENERAL 

Incentivar el circuit de tota la diversitat d'espectacles de circ: diversitat de formats, espais on actuar, etc), 

Amb l'objectiu de consolidar un circuit de programació estable i saludable a Catalunya per a espectacles de circ amb una perspectiva diversa de les diferents estètiques, formes i formats, definim aquesta mesura que treballa en dues direccions: 

1. Sensibilització, amb un programa d'acompanyament formatiu en  circ per a responsables de programació de municipis. 

2.Execució, amb un suport econòmic a la programació de circ en els municipis que participen de l'activitat de formació prèvia.

CAP DE MESURA 

FIRA TRAPEZI DE REUS- AJUNTAMENT DE REUS 

Aquesta mesura ja s'ha començat a treballar, especialment per contactar amb els municipis sensibles a participar-hi.

5.INTERNACIONALITZACIÓ 

OBJECTIUS GENERALS 

Generar vincles internacionals útils per fomentar l'intercanvi de companyies i projectes, i facilitar la circulació de tota la diversitat d'espectacles i formats de circ de Catalunya.

Ja està elaborat el projecte titulat CirC - Catalan Circus, International Rings, per al període 2024-2026. Es plantegen  quatre grans eixos de treball o accions complementàries que giren al voltant de les creacions de relacions i contactes, de la mobilitat d'espectacles i de professionals, de la formació i de la capacitació i del rol de l'APCC, en aquesta mesura, com un pivot de les dinàmiques internacionals del sector del circ. 

CAP DE MESURA 

APCC (Associació de Professionals de Circ de Catalunya) 

6.EXPLOSIÓ DE CIRC

OBJECTIUS GENERALS 

Reactivar la contractació de companyies  de circ catalanes a través d'un cicle de programació en col·laboració amb diferents municipis.

Els objectius d'Explosió de Circ són promoure la circulació d'obres de circ contemporani a Catalunya, facilitar el contacte i el coneixement amb els públics del territori i generar dinàmiques de programació sostenible i continuades en el temps.  Així doncs, Explosió de Circ vol contribuir a facilitar i encoratjar a la programació de circ contemporani arreu del territori català i vol beneficiar companyies i artistes amb seu a Catalunya.

CAP DE MESURA 

Mercat de les Flors 

Aquesta mesura comença a treballar en breu. Ja s'han fet contactes amb espais de programació i es generarà un catàleg per obrir les possibilitats a la pluralitat d'espectacles existents.

7.EMPRESES I ESTRUCTURES 

OBJECTIU GENERAL 

Afavorir la circulació de circ en carpes 

Amb l'objectiu  de facilitar l'acollida de les carpes de circ es contractarà un/s responsable/s per a la coordinació tècnica, seguiment i gestió d'un protocol d'acollida de carpes, així com la coordinació i interlocució amb el Departament de Cultura, i altres municipis o entitats representatives dels Ajuntaments.  El Protocol d'Acollida dels Circs en Carpa  vol impulsar, ordenar i facilitar, amb la col·laboració de diferents administracions, la circulació dels circs itinerants.

L'APCC contractarà la figura d'un secretaria tècnica que durà a terme la  coordinació i el seguiment.  

CAP DE MESURA 

APCC (Associació de Professionals de Circ de Catalunya) 

8.CIRC ALS CENTRES EDUCATIUS 

OBJECTIU GENERAL 

Donar a conèixer les possibilitats educatives del circ, apropant la cultura i el llenguatge del circ a la societat, fent més present el circ a les activitats culturals dels centres educatius. 

Aquesta mesura comptarà amb una fase inicial d'anàlisi i diagnosi de la presència del circ dins de la comunitat educativa i la societat amb l'objectiu de dissenyar un projecte cultural dins l'àmbit escolar  que atengui necessitats, interessos i possibilitats.

CAP DE MESURA 

Encirca't 

9.CIRC, MEDIACIÓ I SOCIETAT 

OBJECTIU GENERAL 

Reforçar el sector del circ com un sector més dins les arts aplicades a la societat, ampliant el seu abast i imaginari. 

Crear condicions per poder portar a terme projectes culturals que possibilitin encreuaments entre el circ i altres actors de la societat.

La proposta ha de servir per diversificar el circ com a eina d'intervenció i recursos en relació amb la ciutadania, altres arts i/o sectors econòmics, socials i culturals. La mesura oferirà ajudes destinades a col·lectius, entitats o persones professionals del circ que desenvolupin o vulguin desenvolupar un projecte innovador de circ aplicat amb l'acompanyament, com a requisit indispensable, de la figura del mediador/a i/o facilitador/a. 

CAP DE MESURA 

APCC 

S'està treballant a nivell tècnic des de l'oficina de l'APCC per avançar al màxim la convocatòria una vegada es tingui el finançament.

10.CIRC COMUNITARI 

OBJECTIU GENERAL 

Promoure el treball en xarxa entre agents del circ social i potencials col·laboradors. 

Desenvolupar coneixement nou en l'àmbit del circ social. 

Facilitar la implementació de la perspectiva de gènere i d'estratègies inclusives en entitats que duen a terme formació i circ social. 

L'Ateneu Popular de 9Barris rep ara la demanda d'entomar una nova mesura en la mateixa línia que l'anterior. Recollint idees sorgides a les taules de treball sectorials, i mirant de fer arribar al sector el coneixement que l'Ateneu ha generat en l'àmbit del circ social des de la seva línia de recerca, es proposa que la nova mesura inclogui les següents accions i processos: 

Recerca en circ social 

Jornades de circ social i comunitari 

Formació i acompanyament al sector 

Recerca en circ social 

Circsocial.cat i altres accions de visibilització 

CAP DE MESURA 

Ateneu Popular de 9Barris

11.ARXIU DE CIRC 

OBJECTIU GENERAL 

Enfortir el desenvolupament del circ a Catalunya a través de la recerca, creació de recursos, serveis especialitzats i generació d'espais de reflexió.    

La mesura Arxiu Viu és una iniciativa clau per a la preservació i la difusió de l'important llegat cultural de la creació en circ.  Aquest projecte contempla diverses fases i activitats essencials: 

Desenvolupament de l'Arxiu Digital

Biblioteca Sectorial

12.COORDINACIÓ DEL PLA D'IMPULS

L'APCC serà l'encarregada de la coordinació general del pla a través de la contractació d'una persona encarregada d'aquesta tasca.

Ja estan començant a treballar mesures com Internacionalització o Explosió de Circ

Compartiu aquesta notícia