Portal de la transparència

Govern obert

La participació i la col·laboració dels socis en la presa de decisions es fa mitjançant la celebració de les assemblees de socis, així com la participació en les reunions mensuals de la junta directiva, que són anunciades amb antel·lació als socis i a les quals estan convidats a assistir.

L’APCC també incorpora els professionals del sector, siguin o no associats, a la presa de decisions a través de les Comissions de treball per temes específics (ex: formació de circ, espectacles de circ a la gorra, assegurances, circuits...) i les Trobades d’artistes i companyies. L’APCC informa els ciutadans que han participat en aquests processos sobre les decisions adoptades i els motius que les justifiquen.

En tot moment, els socis de l’APCC tenen el dret de fer propostes d’actuació o millora i suggeriments per mitjà del mail apcc@apcc.cat i el telèfon 93 356 09 31.

Per últim, amb la voluntat de cumplir amb l’avaluació permanent dels serveis públics, l’APCC consulta als seus socis i usuaris sobre les activitats i programes mitjançat enquestes de valoració.